Piegādes Noteikumi

1. CENA, MAKSĀJUMI UN PIEGĀDES IZMAKSAS

 

Kā tas darbojas?

Jūs izvēlaties alkoholu bevino.lv

Veiciet pasūtījumu un samaksājiet tieši mūsu veikalā

Piegāde 1h 59 min laikā Rīgā

 

Piegāde Rīga centrā līdz 5 km 

3€ ar PVN 21%

Piegāde Rīgā – no 5.01 km līdz 10km

(No Raiņa bulvaris 11)

5€ ar PVN 21%

Piegāde Ārpus Rīgas no 10.01km – 60km (Var paprasīt līdz pat 24h)

(No Raiņa bulvaris 11)

0,40 €/km ar PVN 21%

Piegādes nosacījumi

Saņemot pasūtījumu, kurjeram jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase), lai pārbaudītu 18 gadu vecumu.

Svarīgi! 

Lūdzam jūs brīdināt par veselības stāvokli un karantīnu vai sevis izolāciju, pasūtījuma veikšanas laikā norādot atbilstošu komentāru.

 

  1. PRODUKTU APKOPOŠANA UN PIEGĀDE

2.1   SIA “Meybay” cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ SIA “Meybay” negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

2.2   Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. SIA “Meybay” piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

piegādātājam ir Klienta piekrišana; un mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. SIA “Meybay”  vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

2.3   Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, SIA “Meybay”  var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

2.4   Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.

2.5   Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja SIA “Meybay” ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

2.6   SIA “Meybay” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, SIA “Meybay” neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

 

  1. KVALITĀTES GARANTIJA UN ATBILDĪBA

3.1. Produkti, kas attēloti SIA “Meybay” var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

3.2. Par visu SIA “Meybay” produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. SIA “Meybay” ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

 

  1. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

4.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, SIA “Meybay”  var uz laiku vai pilnībā pārtraukt internet tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, SIA “Meybay”  atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

 

  1. KLIENTU APLAKPOŠANA

5.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos SIA “Meybay”  sazinaties ar mums caur e-pastu: info@bevino.lv

 

  1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN STRĪDU RISINĀŠANA

6.1. SIA “Meybay”  var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

6.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

6.3. Ja Klients uzskata, ka SIA “Meybay”  ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

  1. DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

 

7.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par SIA “Meybay”  piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.