Distances Līgums

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA “Meybay”, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus – apmaksājot ar bankas karti vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs pieņem pasūtījumus piegādei no pirmdienas līdz svētdienai ne vēlāk kā līdz pulksten 20.00 un nogādā tos saņēmējam atļautajā laikā, kā paredzēts likumdošanā: no pirmdienas līdz svētdienai no pulksten 10.00 līdz 22.00

Pasūtītā prece tiek piegādāta Rīgas robežās

Pārdevējam ir pienākums pārliecināties par pircēja identitāti un vecumu pirms pasūtijuma apstiprināšanas. Līdz ar to, pircējam ir nepieciešams elektroniski autorizēties apliecinot savu identitāti pirms pasūtijuma apstiprināšanas, izmantojot Smart ID vai E-parakstu.

Pirms pasūtījuma nodošanas saņēmējam lūdz uzrādīt vecuma apliecinošu dokumentu, kas apstiprina viņa identitāti un vecumu. Par piemērotiem uzskata šādus dokumentus: pase, vai ID karte. Pēc pozitīvas pircēja identitātes apstirprināšanas, tiek nodota prece

Ja netiek apstipirnāta pircēja identitāte vai nesakrīt dati, tad pārdevējs ir tiesīgs nenodot preci klientam.

Piegādes maksa:

  • Veikalā – Ganību dambī 61 (Bezmaksas saņemšana)(lūgums sazināties 30(trīsdesmit) minūtes iepriekš zvanot uz telefona numuru +371 29121272)

Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

Klientam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Jūs kā klients varat atsaukt savas līgumsaistības 5 (piecu) dienu laikā – iesniedzot attiecīgu paziņojumu no kura nepārprotami izriet Jūsu lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts šo norādījumu teksts, bet ne, pirms prece piegādāta klientam vai klienta norādītajai trešajai personai.

Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo: +371 29121272 vai rakstot info@bevino.lv

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces bija lietotas un ir lietošanas pazīmes;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir noņēmis oriģinālas preču zīmes birkas.

– Adrese uz kurieni var atgriezt preci: Ganību dambī 61, Rīga, LV-1005 

– Klientam tiek atgriezta nauda bankas kontā 7 darba dienu laikā pēc preces atgriezšanas un saņemšanas Ganību dambī 61, Rīga, LV-1005

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu risināšanas noteikumi

Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties,

  1. a) Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās  alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai
  2. b)  strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Rekvizīti
SIA “Meybay”
Reģ.Nr.  40103895685
PVN Nr. LV40103895685
Stirnu iela 55-4, Rīga, 
Rīga
LV-1084

Banka
AS Citadele Banka
IBAN: LV68PARX0023563380001